Adidas lanceert in 2021 een 100% recycleerbare sneaker

Adidas bereidt al enige tijd de lancering van een 100% recycleerbare sneaker voor. Waar het onderzoek tot nu toe vooral gericht was op het maken van basketbal uit gerecycleerde materialen, is het nu de bedoeling om materialen aan te bieden die zelf recycleerbaar zijn. Om het probleem van het scheiden en sorteren van de verschillende materialen waaruit een sneaker bestaat te overwinnen, is de oplossing het aanbieden van een schoen gemaakt van één enkel materiaal. In dit geval wordt het TPU, een thermoplastisch polyurethaan. Het zou heel goed kunnen dat het economische model in overeenstemming is met de functionaliteitseconomie. Om ervoor te zorgen dat de schoenen terugkomen in de productiecyclus, kon Adidas deze schoenen namelijk op verhuurbasis aanbieden met een ‘incentive’ bij teruggave aan het einde van de levenscyclus.

De sneakers worden momenteel getest met ongeveer 100 gebruikers en het economische model is nog niet definitief bepaald. Toch is deze denkoefening een goed voorteken met het oog op de ontwikkeling van de functionaliteitseconomie en de voordelen die daaruit voortvloeien, in dit geval het herstel van het materiaal aan het einde van de levensduur.

Dit voorbeeld maakt het ook mogelijk om verschillende concepten die ECY-TWIN nastreeft  met elkaar in verbinding te brengen, zoals circulaire economie (recycling), functionaliteitseconomie (leasing), ecodesign (ontwerp voor demontage), en omgekeerde logistiek (terugname aan het einde van de levensduur). Dit voorbeeld laat ook zien hoe al deze concepten met elkaar verbonden zijn. Meer informatie op de website van Adidas.