Een grensoverschrijdend karakter

Het Ecy-Twin-project is een grensoverschrijdend project in het kader van Interreg V Frankrijk Wallonië Vlaanderen.

Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

Zo wordt Ecy-Twin ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de gewestelijke overheden van Wallonië en Vlaanderen.

In het kader van deze grensoverschrijdende geest hebben bedrijven in de textiel-, hout- en meubelsector belangrijke gelijkenissen in hun belangen en vaardigheden, zodat hun gezamenlijke actie een echte meerwaarde oplevert.

Uitdagingen

De betrokken regio (Hauts-de-France, Vlaanderen en Wallonië) vormt een bekken van ondernemingen in de textiel-, hout- en meubelsector, die allen geconfronteerd worden met dezelfde uitdagingen inzake het beheersen van de milieuimpact en inzake economische ontwikkeling. De textiel-, houten meubelsector heeft, net als de distributiesector, te maken met een sterke concurrentie vanuit de lageloonlanden, waar vaak een minder strenge milieureglementering geldt dan in Europa. Deze milieuproblematiek treft in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen die niet altijd de financiële middelen, noch de mensen hebben om dit ten gronde aan te pakken.

  1. Nieuwe markten aanboren, die gevoelig zijn voor milieuvriendelijke producten.
  2. Het grote publiek sensibiliseren en overtuigen om producten te kopen die het milieu respecteren.
  3. Het design koppelen aan duurzame ontwikkeling (‘mooi en proper produceren’).
  4. Nieuwe business modellen ontwikkelen door zich te concentreren op product-diensten combinaties.
  5. Productiekosten verlagen (grondstoffen, energie, bijproducten, gebruik van gerecycleerde/ recycleerbare/biodegradeerbare materialen, …).

Doelstellingen

1

Bedrijven en het grote publiek sensibiliseren voor ecologisch ontworpen oplossingen en voor een functionaliteitsconomie.

2

Ontwikkeling van
demonstratiemodellen met wetenschappelijk onderbouwde en bewezen milieuclaims om het grote publiek en de consumenten te overtuigen. En door deze te promoten (beurzen, tentoonstellingen, conferenties, wetenschappelijke artikelen…).

3

Het verzamelen van kennis over de thema’s van het project en de verspreiding ervan in de Euroregio ten voordele van het doelpubliek.

Acties

1

Het opvolgen van de markten, milieu en technische ontwikkelingen en voorschriften.

2

Het organiseren van seminaries.

3

Het samenstellen van werkgroepen die de ondernemingen begeleiden bij de ontwikkeling van demonstratiemodellen van producten/diensten ter validatie van de eco-innovatieve concepten.

Textiel & kleding, hout en meubelen

U wenst…

  • een ecologisch verantwoord product te ontwikkelen
  • samen te werken met andere actoren in de waardeketen
  • de functies van uw product te verbeteren en aanvullende diensten aan te bieden
  • te anticiperen op milieuvoorschriften en marktontwikkelingen
  • te informeren en communiceren over de ecologische kwaliteiten van uw producten of diensten

Contacteer ons
info@ecytwin.eu