Textiel & kleding, hout en meubelen

U wenst…

  • een ecologisch verantwoord product te ontwikkelen
  • samen te werken met andere actoren in de waardeketen
  • de functies van uw product te verbeteren en aanvullende diensten aan te bieden
  • te anticiperen op milieuvoorschriften en marktontwikkelingen
  • te informeren en communiceren over de ecologische kwaliteiten van uw producten of diensten

Contacteer ons
info@ecytwin.eu