Circular Hotel Interior : een traject naar een duurzamere toekomst !

Circular Hotel Interior, het eerste EU-certificeringsmerk voor hotelinterieurproducten (textiel, hout en meubilair), is geboren. Het omvat een unieke manier om de mate van circulariteit van producten te beoordelen en geeft in één oogopslag een beeld van hun performance. Een platform maakt een snelle selectie mogelijk en brengt rechtstreeks contact tot stand tussen voorschrijvers en fabrikanten of distributeurs.

Lees het persbericht van het merk dat binnen het EcyTwin-project is ontwikkeld : persbericht