Milieu-etikettering van textiel- en meubelproducten

Webinar – 04/09/2020 00:00

Consumenten en overheden tonen een groeiende belangstelling voor meer milieuvriendelijke producten.  Deze interesse gaat hand in hand met de nood aan betrouwbare en transparante informatie die de aankoopbeslissingen ondersteunt. Etikettering die voldoet aan de geldende normen is een direct en toegankelijk communicatiemiddel voor potentiële kopers.

Tijdens dit webinar zullen tal van vragen met betrekking tot dit onderwerp worden behandeld. Hoe werkt de milieu-etikettering van textielproducten? Welke lessen kunnen uit de eerste initiatieven in Frankrijk worden getrokken? Komt er binnenkort een Europese wetgeving? En hoe zit het met de meubelsector? Wat is het onderscheid tussen de ecologische voetafdruk van producten, milieu-etikettering en het label? Wat is het normatieve kader voor milieuverklaringen?

Neem dan zeker deel aan dit EcyTwin Webinar op 4 september en noteer het alvast in uw agenda!

Praktische informatie

Webinar
Gratis
Via Teams

Inschrijving

Links