Innovatie- en recyclinggids voor de meubelsector

De eco-meubelorganisatie, bevoegd voor de verwerking van afgedankte meubelen, biedt de gids “Innovatie & eco-ontwerp voor recycling” aan. Deze gids geeft informatie, in de vorm van gedetailleerde fiches, over alle materialen en producten waaruit de meubelen bestaan en over de behandeling ervan op het einde van hun levensduur. Het begint met een presentatie van eco-ontwerp en de voordelen ervan. Ter herinnering, eco-ontwerp is een manier om een product te ontwerpen door rekening te houden met milieuaspecten vanaf de ontwerpfase van het product. Producten die ontworpen zijn om gemakkelijker te kunnen worden gerecycled, kunnen bijvoorbeeld genieten van de eco-modulatie van de schaal, een financiële bonus op de eco-participatie. Presentatie van de verschillende milieulabels van de meubelsector.

De gids bevat dan “Product” fiches, “Materialen” fiches en “Reflectiepunten” fiches. De “Producten” fiches geven een lijst van de materialen die gewoonlijk bij de productie van elk product worden gebruikt, alsook hun potentieel voor terugwinning, de tonnages van het product dat jaarlijks op de markt wordt gebracht en ideeën voor de verbetering van het ecologisch ontwerp van het product. De “Materialen” fiches geven de herkomst van het materiaal weer, de producten waarin het zich bevindt en het potentieel voor terugwinning. De “Reflectiepunten”-fiches ten slotte richten zich op bepaalde meubelelementen met een groot verbeteringspotentieel en stellen zo ideeën voor voor de verbetering van het ontwerp en de behandelingen aan het einde van de levensduur voor. Dit zijn wegen van reflectie die fabrikanten, ontwerpers en onderzoekers kunnen aanmoedigen om te werken aan een duurzamere sector en die de productie van niet-recycleerbaar afval kan beperken.