Wet ter bestrijding van verspilling en ten gunste van de circulaire economie

In Frankrijk werd de wet op de circulaire economie op 21 januari 2020 door de “Assemblée nationale” goedgekeurd. De meest symbolische punten betreffen met name het einde van de wegwerpplastics tegen 2040, maar ook het gebruik van 100% gerecycleerde plastics tegen 2025. Het verbod op de vernietiging van onverkochte goederen is ook een van de belangrijkste maatregelen van deze wet.

De wet bevat ook een heel hoofdstuk over consumenteninformatie over het aandeel van gerecycleerde materialen in producten, maar ook over manieren om producten te repareren. Met betrekking tot de textiel- en meubelsector omvat de wet ook een uitbreiding van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel tot woningtextiel. Decoratief textiel zal onderworpen zijn aan UPV voor de meubelsector. Ten slotte zal in 2024 een UPV voor sanitair textiel worden ingevoerd. De UPV’s als geheel zullen ook nieuwe doelstellingen hebben, in het bijzonder met betrekking tot ecologisch ontwerp en verlenging van de levensduur. Meer informatie is ook beschikbaar op vie-publique.