Affiche over de zuinigheid van functionaliteit

Affiche over de zuinigheid van functionaliteit

Onze ULB-partner, Hélie Moreau, presenteerde een wetenschappelijke poster tijdens de SETAC Europe-conferentie van 26 tot 30 mei 2019. De poster is een overzicht van de literatuur over de economische aspecten van functionaliteit. Er zij aan herinnerd dat de economie van de functionaliteit wordt gedefinieerd als de vervanging van de verkoop van een goed door de verkoop van het gebruik of de functies ervan met het doel de gebruikswaarde ervan te verhogen.

In het eerste deel wordt een classificatie van de verschillende economische modellen met betrekking tot duurzame of circulaire economische modellen gepresenteerd. Deze classificatie maakt het mogelijk om de bestaande verbanden te zien tussen de economie van de functionaliteit en andere concepten, met name het Engelstalige concept van PSS (Product-Service System). De tabel wordt per regel gelezen. Het eerste vak (links) van een regel geeft het type geclassificeerd bedrijfsmodel aan en de referentie van het item waarvan de classificatie is afgeleid. De andere dozen in dezelfde lijn zijn de verschillende soorten businessmodellen binnen het hoofdconcept. Sommige soorten economische modellen omvatten subcategorieën. Tot slot wordt de achtergrondkleur gebruikt om de links van de ene classificatie naar de andere te markeren. De kleurenlegende is de laatste regel van de tabel.

Het tweede deel is een visuele weergave van de overlap tussen deze verschillende concepten. De economie van de functionaliteit en de PSS lijken sterk op elkaar en zijn beide concepten die verband houden met circulaire economische modellen, die op hun beurt weer verband houden met duurzame economische modellen. Het belangrijkste verschil is dat PSS bedrijfsmodellen voor de verkoop van producten omvat, zolang deze gekoppeld zijn aan een dienst, terwijl de economie van de functionaliteit meer gericht is op de verkoop van gebruik, service en resultaat.

Het derde deel is een studie van de verschillende methoden van duurzaamheidsanalyse die zijn toegepast op casestudy’s die behoren tot de economie van de functionaliteit in de wetenschappelijke literatuur. Deze studie van de gebruikte methoden toont aan dat een beroerte verreweg de meest voorkomende methode is. In het algemeen zijn alle levenscyclusmeetmethoden de meest voorkomende. De SLCA is de sociale levenscyclusanalyse, die de sociale gevolgen meet. De LCC is de levenscycluskostenanalyse, die alle bijbehorende kosten meet. Tot slot is de WA een geaggregeerd resultaat dat rekening houdt met een ACL, ACL en CCL. De meeste andere methoden zijn hoofdzakelijk kwalitatieve analyses of maatregelen op basis van de naleving van indicatoren.

Uit deze studie blijkt ook dat in termen van duurzaamheid (in de zin van duurzame ontwikkeling) het milieuaspect het meest geanalyseerde aspect is, ver vooruitlopend op de sociale en economische aspecten.

Lezen van de tabel :

Laten we het voorbeeld nemen van de “Use Oriented” categorie. Dit is een van de drie categorieën van PSS volgens Tukker (2004). Use Oriented is onderverdeeld in drie subcategorieën: “Productleasing”, “Productverhuur/-deling” en “Productpooling”. Ten slotte geeft deze gele kleur aan dat er een soortgelijke categorie bestaat in de classificatie van de “Functionele dienst Economie”, in dit geval de categorie “Verkoop van het gebruik”. Bovendien zijn alle concepten met gele tinten direct gerelateerd aan PSS en besparing van functionaliteitsconcepten.