Informatievergadering spiegelcomité “Circulaire economie en duurzaamheid voor textiel en kunststoffen”

Webmeeting – 14/01/2021 14:00

In het kader van het EcyTwin-project organiseert Centexbel een informatievergadering van het spiegelcomité om de Europese en internationale activiteiten over de circulaire economie, duurzaamheid en aanverwante thema’s te volgen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 januari 2021, 14:00 – 16:00 uur (virtueel). Alle belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp worden uitgenodigd.

Situering:

Europa presenteerde zijn ambitieuze Green Deal het afgelopen jaar. Textiel, kunststoffen en verpakking zijn bij naam genoemd in dit plan. Deze policy lijdt tot tal van wetsvoorstellen op Europees en Nationaal niveau. Zo wordt er gesproken over een uitgebreide productverantwoordelijkheid, eco-labeling, taks-shift, verplicht aandeel recycled content, 100% duurzaam aankopen…

Om al deze wetgeving te ondersteunen zijn tal van normalisatie initiatieven op gang getrokken. Deze normen zullen van grote invloed zijn om de textiel-, kunststof- en verpakkingsindustrie.

Onder andere onderstaande CEN en ISO technische (sub-)comités en werkgroepen zijn bezig met normontwikkelingen aangaande circulariteit, recyclaten, circulaire bedrijfsvoering, duurzaamheidsdeclaraties, enz.

ISO/TC 323 – “Circular economy”

ISO/TC 323/WG 1 – “Framework, principles, terminology, and management system standard”
ISO/WD 59004 “Circular economy — Framework and principles for implementation”
ISO/TC 323/WG 2 – “Guidance for implementation and sectoral applications”
ISO/WD 59010 “Circular economy — Guidelines on business models and value chains”
ISO/TC 323/WG 3 – “Measuring circularity”
ISO/WD 59020 – “Circular economy — Measuring circularity framework”
ISO/TC 323/WG 4 – “Specific issues of circular economy “
ISO/CD TR 59031 – “Circular economy – Performance-based approach – Analysis of cases studies”

CEN/ TC 248 – “Textile and textile products”
Deze TC bereidt het oprichten van een werkgroep voor circulair textiel voor.

CEN/ TC 249 – “Plastics”

CEN/TC 249/WG 11 – “Plastics recycling”
Deze WG ontwikkelt normen i.v.m. traceablity van recyclaten, testnormen voor recyclaten, enz.

CEN/TC 249/WG 24 – “Environmental Aspects”
Deze werkgroep houdt zich specifiek bezig met de duurzaamheidsaspecten die gerelateerd zijn met kunststoffen

CEN/ TC 261 – “Packaging”

CEN/TC 261/SC 4 – “Packaging and Environment”
Dit sub-comité ontwikkelt normen omtrent milieu gerelateerde aspecten van verpakkingen, onder ander materiaal-, energie- en andere recuperatie, afbreekbaarheid, symboliek, terminologie, en bepaling van criteria voor milieueffecten.

CEN/TC 134 – “Resilient, textile and laminate floor coverings

CEN/ TC134 WG8 – “Textile floor coverings”
PWI 00134286 – “Definition and Declaration of Recyclability and Recycling Potential of textile floor coverings”
PWI 00134287 – “Definition and declaration of recycled content (organic and inorganic) in textile floor coverings”
Deze WG werk normen specifiek voor textiele vloerbekleding uit.

CEN/ TC134 WG10 – “Harmonization”

Er zijn in deze WG momenteel 3 normvoorstellen in voorbereiding rond (1) “Terms & Definitions”, (2) “Identification of the product” en (3) “Desing for recycling”. WG 10 werkt algemene normen uit voor alle producten afgedekt door CEN TC134.

CEN/ TC466 “Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear”

Deze TC is recent opgericht en het aspect ‘fishing gear’ zal zich focussen op circulariteit en duurzaamheid van onder ander netten en touwen focussen.
Een ander gerelateerd onderwerp is de aanwezigheid van microplastics in het milieu. Hier zijn ook diverse normen in ontwikkeling rond definitie, afgifte en analyse van microplastics:

CEN/ TC 248 – “Textile and textile products”

CEN/ TC 248/ WG 37 “Microplastics from textile sources”
Deze WG ontwikkelt momenteel, in samenwerking met de gelijknamige ISO TC 38 WG 34, twee normen:
“Textiles and textile products — Microplastics from textile sources
Part 1: Determination of fibre loss from fabrics during washing”
Part 2: Qualitative and quantitative evaluation of microplastics”

ISO/TC 38 “Textiles”

ISO/ TC 38/ WG 34 “Microplastics from textile sources” ontwikkelt naast de boven vernoemde normen ook een bijkomende test methode:
ISO/AWI 5228 – “Textiles- Measurement of emission mass of fibre debris from textile products for microplastics detection — Domestic washing method”

ISO/ TC 147 “Water quality”

ISO/ TC 147/ SC2 “Physical, chemical and biochemical methods”
ISO/NP 24606-1 – “Water quality – Analysis of microplastics in drinking water and groundwater – Part 1: Method using vibrational spectroscopy”

In 2020 heeft de CEN-CENELEC Strategic Advisory Body on Environment (SABE) een taakgroep voor Circulaire Economie opgericht om (1) binnen CEN en CENELEC een overzicht op te maken en bij te houden over lopende en geplande normontwikkelingen betreffende circulaire economie, (2) deze informatie aan de CEN en CENELEC technische comités ter beschikking te stellen om samenwerking te bevorderen en (3) dit overzicht te delen met externe partners zoals de Europese Commissie, lidstaten alsook belanghebbende organisaties, om hen bij de normontwikkeling beter te kunnen betrekken. Ook hier zijn textiel, kunststoffen en verpakking hoofdthema’s.

Centexbel spiegelcomité “Circulaire economie en duurzaamheid voor textiel en kunststoffen”

Centexbel heeft in het kader van het ECY-TWIN Interreg-project een spiegelcomité “Circulaire economie en duurzaamheid voor textiel en kunststoffen” in het leven geroepen.  Dit heeft tot doel om (1) onze industriële partners enerzijds te informeren en anderzijds om hen de mogelijkheid tot input te geven omtrent alle bovenvermelde activiteiten binnen deze CEN- en ISO-werkgroepen, zonder dat ze zich in deze werkgroepen hoeven in te schrijven; (2) en om hun input en feedback te krijgen omtrent één of meerdere normontwikkelingen of andere onderwerpen die in deze comités aan bod komen.

In dit spiegelcomité zullen alle normen en relateerde onderwerpen met betrekking tot de circulaire economie, duurzaamheid en relateerde onderwerpen besproken worden. Zodoende wordt de industrie geïnformeerd en gehoord.

Informatievergadering

Op 14 januari 2021 zal tussen 14 en 16u via een informatievergadering plaatsvinden waarop de werkgroep toegelicht wordt. Hier zal ook beslist worden welke werkgroepen actief opgevolgd zullen worden.

Praktische informatie

Bij inschrijving zal u een uitnodiging voor het virtuele platform ontvangen (MS TEAMS) zodat u Corona proof online de meeting kunt volgen. Kan u niet deelnemen maar wilt u graag lid worden van dit spiegelcomité, laat het ons weten

Inschrijving

Voor bijkomende informatie en om in te schrijven voor deze informatievergadering graag een e-mail sturen naar Edwin Maes (em@centexbel.be) en Karin Eufinger (ke@centexbel.be).

Links