Leidende modebedrijven hebben het “Modepact” ondertekend op de G7 in Biarritz: uitleg

Tijdens de G7-bijeenkomst in Biarritz van 24 tot 26 augustus 2019 hebben 32 leidende bedrijven uit de mode- en textielsector een “Modepact” mede ondertekend. De 32 bedrijven die de overeenkomst hebben ondertekend, vertegenwoordigen ten minste 20% van de wereldwijde sector in termen van productievolume. Dit pact heeft tot doel gemeenschappelijke verbintenissen na te streven op drie gebieden: klimaat, biodiversiteit en oceanen. Het pact heeft drie hoofddoelstellingen. De eerste is bij te dragen tot een beperking van de opwarming van de aarde tot minder dan 1,5°C tegen 2100, wat de doelstelling inhoudt om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te beperken. De tweede is het herstel van de biodiversiteit door aandacht te besteden aan een regeneratieve benadering van de landbouw, niet aan het gebruik van intensieve veehouderijbedrijven en aan het niet aantasten van de natuurlijke bossen. De derde doelstelling is het beschermen van de oceanen, met name door het elimineren van het lozen van microvezels bij het wassen van synthetische kleding en het verwijderen van kunststoffen voor eenmalig gebruik. Deze doelstellingen moeten worden bereikt door de deelname van elke onderneming, maar ook door “intersectorale initiatieven” en “innovatieversnellers”. Dit pact sluit dan ook aan bij de aanpak van ECY-TWIN om werkgroepen te ontwikkelen bestaande uit bedrijven die eco-innovatie willen bevorderen. Wilt u meer weten over eco-innovatie in de textiel-, hout- en meubelsector en de bijdrage van ECY-TWIN aan eco-innovatie, dan kunt u zich altijd inschrijven voor het ECY-TWIN-seminarie op 8 oktober 2019 in Fedustria Gent, waar de principes van de kringloopeconomie, inspirerende initiatieven in de textiel- en meubelsector en werkgroepen zullen worden voorgesteld.