Seminarie Ecy-Twin, eco-innovatie als motor voor de circulaire economie

Meer dan 80 mensen namen op 8 oktober deel aan het Ecy-Twin-Seminarie bij Fedustria in Gent. Het evenement was gewijd aan eco-innovatie in de textiel-, hout- en meubelindustrie. Er kwamen bedrijven, deskundigen, designers en wetenschapslui op af om ideeën over de verschillende aspecten van deze evolutie uit te wisselen en te delen.

Wat verwachten de ondernemingen van onze sectoren en welke initiatieven worden er thans genomen? Hoe gedraagt de consument zich wat duurzame aankopen betreft en hoe kunnen we ingaan op zijn verwachtingen? Welke hulpmiddelen en ondersteuning staan ter beschikking? Of men het nu heeft over ecodesign, over functionaliteitseconomie of over circulaire economie in de ruime betekenis, tal van concrete voorbeelden en getuigenissen van bedrijven in de sector gaven het publiek duidelijkheid en inspiratie. Een selectie van de presentaties is te vinden op de website van EcyTwin.

Binnenkort uitwerking van demonstratiemodellen

Op het einde van het seminarie werden niet alleen nuttige contacten gelegd en gegevens uitgewisseld. Het was meteen een moment om na te gaan in hoeverre de bedrijven belangstelling hebben voor het oprichten van een reeks werkgroepen om eco-innoverende demonstratiemodellen uit te werken.

Het consortium stelde meerdere thema’s voor, bijvoorbeeld contractmarkt (hotelkamer, real estate, co-workingruimte…), werkkleding, functionaliteitseconomie, innovatie op het vlak van microvezels, verlenging van de levensduur van producten, analyse van de levenscyclus… De bedrijven konden overigens hun eigen voorstellen van demonstratiemodellen formuleren.

Interessante perspectieven tekenen zich nu al af. Aarzel niet en neem contact op met het team van Ecy-Twin als u met vragen zit of demonstratiemodellen wilt suggereren.