Uw bedrijf en eco-innovatie

Het consortium, bestaande uit Centexbel, Wood.be, Celabor, Ensait Gemtex, ULB, Fedustria en UIT Nord begeleidt en stimuleert KMO’s in de textiel-, hout- en meubelsector bij proefprojecten op het vlak van duurzame ontwikkeling. In het kader van het Europese project Ecy-Twin wordt het hierbij ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en andere lokale overheden.

De proefprojecten dienen deel uit te maken van een overkoepelende aanpak op het vlak van circulaire economie (met betrekking tot grondstoffen, ecodesign, diensten, recyclage,…)

Om te kunnen inspelen op de vragen/behoeften van de bedrijven of reeds genomen initiatieven hieromtrent, vragen wij u vriendelijk onderstaande korte vragenlijst in te vullen.

https://goo.gl/forms/pZDbzWGZ16JJNh242

Dit laat ons toe het project te toetsen aan de realiteit en u, indien gewenst, aangepaste begeleiding aan te bieden.