CIA, het instrument om de juiste circulariteitsindicator te vinden!

In het kader van de EcyTwin-werkgroep Contract ontwikkelen we momenteel een circulariteitsindicator voor textiel- en meubelproducten die deel uitmaken van een hotelkamer. Het doel is om de sterke punten van een product te kunnen weergeven in termen van circulariteit, zodat iedereen zich een mening kan vormen over de mate van circulariteit van het betreffende product. In afwachting van de voltooiing van onze eigen “Ecy-Twin” Circulariteitsindicator, wilden wij u een hulpmiddel presenteren waarmee de geschikte indicatoren kunnen worden gevonden die overeenkomen met wat wij in termen van circulariteit willen analyseren. Dit instrument is het resultaat van het onderzoekswerk van Michael Saidini.

Het CIA-instrument (Circularity Indicators Advisor) wordt gepresenteerd in de vorm van een Excel-bestand. Een vijftigtal circulariteitsindicatoren worden opgesomd en ingedeeld volgens acht criteria: het niveau van uitvoering, het type circulaire kringloop waarmee rekening wordt gehouden, het perspectief, het kwantitatieve versus kwalitatieve aspect, de maatvoering, de benodigde gegevens en tenslotte de gebruiksmogelijkheden. Het grote voordeel van dit instrument is dat het de juiste indicator(en) selecteert voor uw analyseproject. Daartoe beantwoordt de CIA-gebruiker acht vragen die verband houden met de acht eerder genoemde criteria en geeft de CIA, afhankelijk van de antwoorden, aan welke bestaande indicatoren aan de behoeften voldoen. De eerste vraag is bijvoorbeeld: wat is het niveau van implementatie van de circulaire economie? De gebruiker heeft drie mogelijke antwoorden, variërend van micro, typisch voor een product, tot meso voor een waardeketen, tot macro voor een regio, een land, enz.

Ten slotte stelt het CIA-instrument een of meer indicatoren (of instrumenten) voor waarvan de kenmerken in overeenstemming zijn met de eerder vastgestelde criteria. Er worden ook koppelingen met deze indicatoren voorgesteld. Het CIA-instrument is dus geen instrument om de mate van circulariteit te analyseren, maar een instrument om het juiste meetinstrument te vinden!

Een website presenteert deze applicatie en andere werken van dezelfde auteur. Het Excel-bestand kan worden gedownload van de website van de uitgever van het wetenschappelijke artikel waarin het instrument wordt gepresenteerd of door een rechtstreeks verzoek aan de auteur zelf.

Wij nodigen u uit dit prachtige en erg volledige werk ontdekken in afwachting (misschien) van onze eigen circulariteitsindicator die in de CIA is opgenomen.

Hierboven hebben wij alvast getracht een indicator te vinden die vergelijkbaar is met de indicator die wij aan het ontwikkelen zijn. Het is zeer bemoedigend vast te stellen dat een dergelijk instrument nog niet bestaat of althans nog niet in de CIA is opgenomen.